Computeruser.com
Latest News

Subaye, Inc. Announces $74.4 Million in Recurring Annualized Revenues as of December 31, 2010

GUANGZHOU, China Jan. 21, 2011 China December 31, 2010 $6.1 million September 1, 2010 $6.2 million $74.4 million

September 30, 2010

Number of Paying Customers

Growth Rate

Regions:

9/30/10

10/31/10

11/30/10

12/31/10

11/30-
12/31

FY 2011
To Date

Guangdong

7,527

7,538

7,992

8,117

2%

8%

Hunan

742

745

751

771

3%

4%

Anhui

432

439

447

455

2%

5%

Jilin

19

22

16%

100%

Jiangxi

342

355

313

320

2%

-6%

Hainan

371

378

389

390

0%

5%

Guangxi

321

332

340

346

2%

8%

Yunnan

134

123

124

132

6%

-1%

Guizhou

13

19

21

25

19%

92%

Hubei

623

633

641

657

2%

5%

Chongqing

132

141

147

149

1%

13%

Henan

367

333

337

339

1%

-8%

Sichuan

498

502

504

518

3%

4%

Shanghai

10

100%

100%

Jiangsu

14

26

86%

100%

Fujian

576

577

529

536

1%

-7%

Zhejiang

598

671

616

627

2%

5%

Tianjin

17

21

24%

100%

Beijing

15

19

27%

100%

Shandong

339

354

359

363

1%

7%

Shanxi

423

431

434

451

4%

7%

Liaoning

12

111

101

114

13%

850%

Heilongjiang

11

19

73%

100%

Neimonggu

77

79

79

88

11%

14%

Gansu

4

9

9

13

44%

225%

Sanxi

8

100%

100%

Qinghai

10

100%

100%

Total

13,531

13,770

14,209

14,546

2%

8%

Aixi.net SMEs

3,123

3,261

Leave a comment

seks shop - izolasyon
basic theory test book basic theory test